I – THÔNG TIN CÁ NHÂN
  ————————–
  1. Họ và Tên:

  2. Ngày tháng năm sinh:

  3. Giới tính:

  4. Điện thoại liên hệ:

  5. Email:

  6. Quê quán:

  7. Chỗ ở hiện tại:

  8. Trường đại học/cao đẳng:

  9. Khoa:

  10. Chuyên ngành:

  11. Khóa học:

  12. Kinh nghiệm thực tập (nếu có):

  II – THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
  —————————-
  1. Vị trí đăng ký thực tập: (Chọn tối đa 3 lựa chọn)

  2. Số buổi bạn có thể tham gia thực tập tại doanh nghiệp là bao nhiêu ngày/tuần?

  3. Thời gian tham gia thực tập:
  Từ ngày:
  Đến ngày:

  4. Nộp CV: (File Pdf, jpg) (Giới hạn file tải lên nhỏ hơn 5MB)

  Lưu ý: Nếu bạn có đính kèm đồ án hoặc các file có dung lượng lớn hơn 5MB vui lòng tải lên Google driver và đính kèm link vào ô này:

  5. Bạn có mong muốn được làm việc tại Kiến Trẻ sau thời gian thực tập không?

  6. Khi nào bạn có thể bắt đầu công việc?